MON

Podpisano umowę na budowę trzech fregat

Polska Marynarka Wojenna wzbogaci się o trzy nowe jednostki.  We wtorek 20 lipca w Gdyni umowę w tej sprawie podpisali Inspektorat Uzbrojenia oraz konsorcjum PGZ-Miecznik.

Szczegóły umowy  

Dokument, o jakim mowa, obejmuje opracowanie koncepcji, a następnie zbudowanie oraz dostarczenie trzech okrętów nawodnych klasy fregata wraz ze Zintegrowanym Systemem Walki (ZSW). Realizacja projektu ma nastąpić latach 2021-2034.  Minister Błaszczak powiedział, że najpóźniej na przełomie 2021 i 2022 roku spośród opracowanych koncepcji zostanie wybrana ta, która okaże się najlepsza pod względem kosztów oraz wymagań wojska.

Dalsze plany

Kiedy decyzja co do wyboru koncepcji zapadnie, konsorcjum przystąpi do realizacji kolejnego etapu planu – czyli do opracowywania projektu technicznego oraz do budowy fregat. Planowane jest również stworzenie bazy przeznaczonej do bieżącej obsługi jednostek, a także magazynu z częściami zapasowymi oraz kluczowymi podzespołami nowych okrętów.

Czy Miecznik da radę?

Zdaniem ministra Błaszczaka cel, jaki stawia przed sobą Miecznik, jest „ambitny, ale możliwy do zrealizowania”. W skład Konsorcjum PGZ-Miecznik weszły: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Remontowa Shipbuilding S.A oraz PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. Szef MON podkreślił, że jednostki będą stanowiły znaczną siłę na Morzu Bałtyckim. O ile wszystko przebiegnie zgodnie z założeniami, wodowanie pierwszej fregaty ma nastąpić za cztery lata.   

Tagged , , , , , , ,