morze.org

To juz koniec Kobbenów

Na mocy rozkazu Dowódcy Generalnego RSZ nr 534 z dnia 9 grudnia 2021 roku po raz ostatni opuszczono banderę na dwóch polskich okrętach podwodnych typu Kobben. Uroczystość zakończyła służbę jednostek, które funkcjonowały w naszej marynarce wojennej przez niemal 20 lat – od 2002 roku. Były to ORP Sęp (295) oraz ORP Bielik (296). Ceremonia odbyła się w porcie wojennym w Gdyni.

Znawcy mówią wprost o końcu pewnej epoki. Wiekowe okręty zasłużyły na odpoczynek w muzeum, tym bardziej że w momencie przejęcia przez naszą marynarkę wojenną nie były już nowe: ORP Sęp został zwodowany w 1966 roku, a ORP Bielik – w 1967. Co prawda jednostki zostały poddane gruntownej modernizacji, z czasem jednak ich eksploatacja stawała się coraz bardziej niebezpieczna.

Warto przypomnieć, że ORP Bielik i ORP Sęp, wraz z trzema innymi okrętami podwodnymi, zostały nam przekazane w darze od Norwegii. Cztery z nich weszły do czynnej służby, piąty miał być przeznaczony do celów szkoleniowych.

Zgodnie z założeniem Kobbeny miały stanowić rozwiązanie przejściowe w związku z przezbrajaniem naszej marynarki wojennej z przestarzałego już wówczas systemu radzieckiego na natowski.

Tagged , , , , , , ,