morze.org

Kolej na kolej

Żaden port nie może obejść się bez odpowiedniej infrastruktury lądowej, która umożliwia sprawną dystrybucję towarów. Dopiero takie kompleksowe rozwiązanie zapewnia płynny przepływ dóbr, a w dalszej perspektywie przyczynia się do rozwoju gospodarczego w regionie, jak i poza nim.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA poczyniły inwestycje o wartości ponad 2,6 mld zł w celu poprawy dostępności portów w Gdańsku i Gdyni. Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA, powiedział:

Inwestycje u bram trójmiejskich portów zwiększają możliwości transportu ładunków. Do nabrzeży dojeżdżają dłuższe i cięższe pociągi, które tym samym przewożą więcej towarów. Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przewozu ładunków koleją to jeden z priorytetów PKP Polskich Linii Kolejowych SA„.

Do najważniejszych zadań, jakie zrealizowano w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk”, należą:

  • zabudowa 72 km nowych torów i 233 rozjazdów,
  • przebudowa 3 mostów, 2 wiaduktów oraz 18 przepustów,
  • modernizacja 13 przejazdów kolejowo-drogowych,
  • dodanie nowoczesnych systemy kierowania ruchem w Lokalnym Centrum Sterowania.

W ramach projektu  „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” zabudowano prawie 70 km nowych torów i wyremontowano most nad rzeką Chylonką i zmodernizowano Lokalne Centrum Sterowania w Porcie Gdynia. Intensywnie postępują też prace związane z modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Trwa również budowa dwóch nowych wiaduktów kolejowych.

Wszystkie te działania są współfinansowane ze środków UE w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

.

Tagged , , , , , ,