morze.org

NB8, czyli Nordic-Baltic Eight

W dniach 6-7 września w Kownie na Litwie odbyło się spotkanie państw nordyckich i bałtyckich, zrzeszonych w Nordic-Baltic Eight. Są to Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Litwa, Łotwa i Estonia. Mimo iż Polska nie należy do tego stowarzyszenia, decyzje, jakie ono podejmuje (zwłaszcza te dotyczące bezpieczeństwa) mają dla nas istotne znaczenie.

Konferencje grupy NB8 odbywają się regularnie, za każdym razem w innym kraju. Tym razem gospodarzem wydarzenia była Litwa. Ten format współpracy powstał już w latach 90. XX wieku, jednak należy podkreślić, że wzajemne interakcje uczestniczących w nim krajów sięgają dalekiej przeszłości. Współpraca pomiędzy nimi została jednak zacieśniona dopiero pod koniec ubiegłego millenium.

Inicjatorem powstania NB8 była Rada Nordycka, które na przełomie lat 80. i 90. skontaktowała się z parlamentarzystami państw bałtyckich uwolnionych właśnie od jarzma Związku Radzieckiego. Warto przypomnieć, że kraje nordyckie należały do największych zwolenników odzyskania niepodległości przez dawne republiki ZSRR.

Dzisiaj, mimo upływu lat, temat zagrożenia na Bałtyku ze strony Rosji powrócił. Najważniejszą kwestią poruszoną podczas zakończonej właśnie edycji NB8 było więc bezpieczeństwo regionu w związku z napaścią Rosji na Ukrainę.

.

Tagged , , , , , ,