Przekop Mieleński

Niewybuchy z Przekopu Mieleńskiego zneutralizowane

W czwartek 19 listopada 2020 roku nurkowie minerzy z 12. Dywizjonu Trałowców usunęli siedem niewybuchów, jakie zalegały na torze wodnym. Akcja przebiegła bardzo sprawnie.

Skąd te bomby?

Sześć z nich było produkcji brytyjskiej, jedna pochodziła z Niemiec. Wszystkie te ładunki przeleżały w kanale Przekopie Mieleńskim od czasów II wojny światowej.

Niewybuchy są pozostałościami po nalotach, jaki prowadzili alianci pragnący zniszczyć obiekty należące do hitlerowskich Niemiec. Bomby miały dosięgnąć obiektów portowych, budynków stooczni oraz śródmieścia.

Trudna operacja

Niewybuchy zostały znalezione podczas pogłębiania toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Zgodnie z założeniem, po zakończeniu prac ma on mieć głębokość 12,5 m.

Ich neutralizacja wiązała się oczywiście z pewnym niebezpieczeństwem. Mimo to, jak powiedział rzecznik 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski, akcja przebiegła bez zakłóceń.

Na szczęście obyło się bez ewakuacji mieszkańców. Z pewnymi utrudnieniami musieli się natomiast liczyć pracownicy lokalnych firm oraz załogi przepływających w okolicy jednostek.

Tagged , , , , , , ,

1 thought on “Niewybuchy z Przekopu Mieleńskiego zneutralizowane

Comments are closed.