morze.org

Położono stępkę pod budowę statku pożarniczego

Statek pożarniczy Strażak-28, powstający w stoczni Remontowa Shipbuilding SA, ma być przeznaczony dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Umowę na jego budowę podpisano 28 kwietnia bieżącego roku w Szczecinie.

Jednostka będzie nie tylko nowoczesna, ale też dostosowana do pełnienia różnorakich zadań. Krzysztof Radzikowski kierownik projektu ze stoczni Remontowa Shipbuilding SA podkreśla, że możliwości „Strażaka” będą większe, niż istniejących już jednostek pożarniczych. Statek zostanie wyposażony w dwie pompy FiFi; każda z nich ma moc 2700 m3/h i uciąg na palu 45t.Przekazanie gotowej jednostki ZMPSiŚ SA ma nastąpić w 2022 roku.

„Strażak” ma pełnić zadania związane z:

  • ochroną przeciwpożarową – jest ona niezbędna podczas zadań przeładunkowych i transportu materiałów niebezpiecznych,
  • ratownictwem zapewnieniem bezpieczeństwa pracy w porcie,
  • holowaniem jednostek.

Położenie stępki kończy fazę tworzenia prefabrykatów, a jednocześnie stanowi początek nowego etapu, polegającego na montażu kadłuba. Położenie stępki kończy fazę tworzenia prefabrykatów, a jednocześnie stanowi początek nowego etapu, polegającego na montażu kadłuba.

Tagged , , , , , ,