By Verena Tunnicliffe - http://www.pmel.noaa.gov/vents/nemo/explorer/bio_gallery/biogallery-Info.00060.html, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=334287

Tajemnicze pająki morskie, czyli kikutnice

Kikutnice – niezwykłe, morskie stworzenia – przypominają duchy pająków, ale są całkiem rzeczywiste, choć pełne niespodzianek. Na przykład przemieszczają się, krocząc po dnie, ale też pływając i używając przy tym ruchu odrzutowego.

Kikutnice właściwie całe są złożone z ciekawostek. Ich ciała są tak małe, że każdy z mięśni składa się tylko z jednej komórki otoczonej tkanką łączną. Przednia część ciała kikutnicy składa się ze ssawki oraz trzech do czterech przydatków – w tym tych, które są używane w pielęgnacji młodych, ochrony jaj i czyszczenia, a także zalotów.

Pająki morskie są też bardzo gender, bo tylko samce opiekują się złożonymi jajami i młodymi. Larwy i młode mogą żyć na zewnątrz lub wewnątrz tymczasowych gospodarzy, np. wieloszczetów i małży. Po wylęgnięciu larwy przyczepiają się do odnóży ojca, gdzie pozostają, dopóki nie przeistoczą się w młodego osobnika z dwoma lub trzema parami odnóży krocznych.

Kikutnice spotyka się we wszystkich strefach mórz i oceanów, w wielu różnych częściach świata, od Australii, Nowej Zelandii, pacyficznych wybrzeży USA, w Morzu Śródziemnym i w Morzu Karaibskim, a także na obu biegunach – w Bałtyku też (w głębszych częściach południowego Bałtyku występuje kikutnica czerwona). Na świecie istnieje ponad 1300 znanych gatunków tych zwierząt.

Więcej na ich temat przeczytacie w najnowszym wydaniu kwartalnika „Morze”

Tagged , , , , ,