ORP Mewa

Wodowanie ORP Mewa

Wodowanie okrętu Marynarki Wojennej

W dniu dzisiejszym, czyli 17 grudnia 2020 roku, nastąpi uroczyste wodowanie okrętu Mewa (603). Jest on trzecią jednostką tego typu, jaka powstała dla polskiej Marynarki Wojennej. Została zaprojektowana do poszukiwania oraz zwalczania min morskich, a także konwojowania i rozpoznania torów wodnych.

Nowa Mewa

Okręt stanowi kontynuację projektu 258 (Kormoran II), jednak jego wyposażenie nieco różni się od prototypu. Modyfikacjom uległy między innymi systemy:

  • nawigacji,
  • łączności,
  • obrony biernej okrętu,
  • obrony przeciwminowej.

Mewa została też wyposażona w rozwiązania techniczne, umożliwiające poszukiwanie obiektów minopodobnych w toni wodnej. Są to między innymi między innymi:

  • sonar podkilowy SHL-101/TM,
  • sonar holowany Kraken KATFISH 180,
  • system GAVIA.

Ponadto, na wyposażeniu jednostki znajdą się pojazdy podwodne Saab DE SAROV oraz inteligentne ładunki przeciwminowe. Kadłub Mewy został wykonany ze stali amagnetycznej. Materiał ten ma szereg zalet – na przykład zmniejsza sygnatury pól fizycznych. Dzięki temu ryzyko, że okręt pobudzi zapalniki morskich min niekontaktowych albo uzbrojenia naprowadzanego na podczerwień, jest znacznie mniejsze.

I dawna Mewa

Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwsza jednostka w historii naszej Marynarki Wojennej, która nosi takie imię. Poprzednim statkiem o nazwie ORP Mewa był polski trałowiec bazowy z okresu zimnej wojny, przebudowany później na niszczyciel min.

Jednostka została zwodowana w 1966 roku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Po przyjęciu do służby w 1967 roku otrzymała znak burtowy 623. Służyła w 13. Dywizjonie Trałowców 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu, a po likwidacji  tej formacji  – w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. W grudniu 2019 roku Mewa została wycofana ze służby.

Tagged , , , , , ,