morze.org

Demagnetyzacja okrętu – czyli co?

Procedura rozmagnesowania lub demagnetyzacji, zwana w skrócie demag, wykonywana jest dla wszelkich elementów, które mogą ulec namagnesowaniu – a nie powinny. Dotyczy to zarówno niewielkich przedmiotów (np. narzędzi), jak i statków.

Jak to się robi?

Rozmagnesowanie polega na zniwelowaniu nagromadzonych ładunków magnetycznych. Dokonuje się go za pomoca zanikającego, przemiennego pola magnetycznego. W zalezni,sci od gabarytów przedmiotu, jaki planujemy rozmagnesować, pole magnetyczne generowane jest za pomocą:

  • przenośnych listew,
  • stołów,
  • bramek,
  • brzegowych lub pływających stacji demagnetyzacyjnych.

W przypadku statków stosowana jest oczywiście ta ostatnia opcja.

Przebieg procedury

Aby odmagnesować kadłub jednostki pływającej, należy nawinąć na niego przewody zasilane ze specjalnych agregatów demagnetyzacyjnych lub z przetwornicy wirowej. Dzięki temu przez kable przepływa prąd elektryczny. Jak wiadomo, pole elektryczne indukuje magnetyczne i odwrotnie. Gwałtowne rozładowanie baterii kondensatorów, do których podłączone są kable, powoduje natychmiastowe rozmagnesowanie.

Dzięki tej procedurze jednostka może „zniknąć” dla morskich min magnetycznych. Stacja demagnetyzacyjna usytuowana jest w VIII basenie portu w Gdyni. Kontrolę aktualnego pola magnetycznego statku przeprowadza się podczas okresowego przepływania przez bramki przy torpedowni „Formozie”.

Fot. Witold Tylec

Tagged , , , ,