morze.org

Brzeg morski w Mielnie zostanie zabezpieczony

W siedzibie UMS podpisano niedawno umowę na wykonanie robót budowlanych w Mielnie w ramach systemu „Zaprojektuj i wybuduj”. Jest to część projektu POIiŚ o nazwie „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości MIELNO”.

Celem projektu jest zabezpieczenie brzegu morskiego na odcinku o długości ponad 3 kilometrów. Wykonania prac ma się podjąć Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROBUD Adam Dzik z Ustronia Morskiego. Firma została wyłoniona zgodnie z procedurą zamówień publicznych. Umowa, jaką podpisano w tym celu, opiewa na kwotę 21 milionów 475 tys. 380 złotych.

Oto prace, jakie zostaną wykonane:

  • sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
  • remont istniejącej opaski brzegowej z gwiazdobloków,
  • budowa trzech odcinków nowej opaski brzegowej,
  • rozbiórka zniszczonych ostróg brzegowych, i wykonanie nowych (34 szt.),
  • budowa zejścia na plażę.

W przyszłości planowane jest też wykonanie sztucznego zasilania plaży na odcinku o długości ponad 2 kilometrów. Na ten cel zostanie jednak ogłoszony odrębny przetarg.

Tagged , , , , ,